پوشش های مقاوم در برابر حریق

  پوشش های مقاوم به حریق به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:
 
1 - پوشش های بر پایه رزین های آبی متورم شونده: این پوشـش ها توانایی ایجاد مقاومت در مقابل انواع حریق برای مدت 120 تا 180 دقیقه را دارا می باشند. در این مدت سازه اصلی از آسیب محفوظ می ماند.
2 - پوشش های بر پایه مواد نسوز معدنی: این پوشش ها به دلیل مقاومت حرارتی بالا و ضریب رسائش گرمایی بسیار پایین، به شدت روند انتقال حرارت را کاهش می دهند و دارای زمان تاخیر بین 1 تا 4 ساعت  در برابر حریق می باشند.

- پوشش های مقاوم به حریق معدنی بر پایه گچ
- پوشش های مقاوم به حریق معدنی بر پایه سیمان