درب های مقاوم در برابر حریق

 
استفاده از درب های مقاوم در برابر حریق در سالیان اخیر با توجه به رشد ساختمان های بلند مرتبه در کشور ما افزایش قابل توجهی داشته است.
دربهای مذکور با توجه به خواص مکانیکی در نظر گرفته شده در  سیستم عایق بندی، بین یک تا چهار ساعت در برابر شعله مستقیم مقاومت می کنند و مانع نفوذ دود و شعله به مسیر فرار می شوند.
دربهای مقاوم در برابر حریق در سطح بین المللی توسط سازمان های UL و یا BS گواهی می شوند.