بست اسپرینکلر

بست اسپرینکلر گالوانیزه به همراه تاییدیه معتبر UL (متفاوت در اجرا).