گیج فشار

گیج فشار با فشار کاری 300Psi با کلاس دقت مطابق استاندارد ASTM B40.100 Grade B  دمای کاری60o تا 40oc-.