انواع اسپرینکلر

 
- اسپرینکلرهای پایین زن: در دو نوع واکنشی سریع و استاندارد دارای تاییدیه UL
- اسپرینکلرهای بالا زن: در دو نوع واکنشی سریع و استاندارد دارای تاییدیه UL
- اسپرینکلرهای بغل زن دیواری: در دو نوع واکنشی سریع و استاندارد دارای تاییدیه UL 
- اسپرینکلرهای Concealed: این نوع اسپرینکلر به منظور حفظ هر دو ویژگی زیبایی و کیفیت عملکرد به  منظور استفاده در فرودگاه ها، هتل های مجلل، آپارتمان های لوکس و اماکن ورزشی طراحی گردیده.دارای تاییدیه UL و در رنج دمایی 68 الی 93 درجه سانتیگراد و در دو نوع واکنش سریع و استاندارد عرضه می گردد.