لوله ها


تمامی تحولات صورت گرفته در عرصه علم و تکنولوژی، سیستم های حفاظت حریق نیز دچارتحولات و  پیشرفت های اساسی شده است، در راستای کاهش هزینه ها و زمان اجرای سامانه های اطفا حریق آبی و نیزرفع مشکلات متداول استفاده از لوله های جوشی در شبکه سامانه های مذکور از جمله ایجاد رسوب و زنگ در داخل آب شبکه، خوردگی بالا در شبکه، وجود نشتی در شبکه و نیاز به استفاده از نیرو های متخصص  آموزش دیده جهت اجرا، راهکارهای متنوعی ارائه شده اند که هیچ کدام به موفقیت و فراگیری اجرای سامانه به روش  Grooved نرسیده.در این روش، به واسطه استفاده از لوله گالوانیزه گرم (Hot Dip Galvanized Pipe) و اتصال آنها با استفاده از اتصالات نوع Grooved ، میزان خوردگی لوله ها به شدت کاهش یافته و از ایجاد رسوب و زنگ زدگی در شبکه جلوگیری می شود. همچنین به دلیل استفاده از اتصالات استاندارد جهت اتصال لوله و عدم نیاز به جوشکاری، سرعت اجرای شبکه افزایش یافته و امکان
بروز نشتی به دلیل خطای انسانی به حداقل رسیده و حتی از نگهداری راحتی برخوردار است. لوله های مذکور در دو نوع Welded , Seamless به صورت  Hot Dip Galv Pipe و Epoxy Steel Pipe و مطابق استاندارد
ASTMA 53/ ASTMA 795 ودر دو گرید A , B از سایز ʺ1 تا ʺ12 تولید شده و دارای تاییدیه های معتبر  FM , UL می باشد.