کابل های مناسب سیستم اعلام حریق

کابل نسوز شیلد دار و معمولی جهت استفاده در سیستم اعلام حریق به همراه تاییدیه معتبر UL.