درباره شرکت

بیتا انرژی پارس کیش


 محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی از ابعاد ایمنی جانی، مالی و منافع ملی از ضروری‌ترین نیازها و الزامات در طرح و اجرای ساختمان‌ها است. علوم و مهندسی ایمنی در برابر آتش از موضوعات مهمی محسوب می‌شود که در دهه‌های اخیر در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دانش فنی و فناوری‌های ایمنی در برابر آتش در دنیا به سرعت در حال رشد است. این موضوع فقط به ساختمان‌های متعارف محدود نمی‌شود و زمینه‌های متعدد دیگر در کشور مانند سیستم‌های حمل و نقل و سازه‌های خاص همگی نیازمند تحقیقات و فناوری‌های ایمنی در برابر آتش هستند.
موارد فوق موجب شده است تا بتوانیم نیازهای پروژه های مختلف در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، کارخانجات، نیروگاه ها ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، پاساژها، برج ها، هتل ها، سازمانها را با رعایت استانداردها روز دنیا به سرانجام رساند.